Cursus voorwaarden

Cursusvoorwaarden

 • Voor de deelname aan cursussen, workshops en activiteiten van Buurtcentrum De Dwarsligger wordt meestal een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage proberen we zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen gebruik kan maken van ons aanbod.
 • Betalen van de bijdrage is mogelijk op 2 manieren, U kunt ons machtigen om het bedrag automatisch te incasseren of u kunt per pin betalen.
 • Alleen enkele inloopactiviteiten zoals bijvoorbeeld de ouder/ kindochtend en de creatieve kindermiddag kunnen contant betaald worden.
 • Voor de workshops, cursussen en activiteiten op deze website dient u zich van te voren in te schrijven. Dit kan door het invullen van een inschrijfformulier dat te vinden is in ons programmablad of welke verkrijgbaar is bij de receptie van het buurtcentrum.
 • Workshops en cursussen starten bij voldoende deelnemers op de datum aangegeven op deze website.
 • Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. U geeft zich op voor de hele workshop/cursus. In overleg met de administratie van het buurtcentrum is het bij sommige cursussen mogelijk een proefles te volgen, als besloten wordt om mee te doen aan de cursus dan telt deze proefles mee in het aantal gevolgde lessen.
 • Voor aanvang van de workshop/cursus ontvangt u van ons een bericht met daarin de startdatum van de workshop/cursus vermeld. Ook krijgt u bericht van ons als u niet geplaatst kunt worden of als de workshop/cursus niet doorgaat.
 • Het buurtcentrum behoudt zich te allen tijde het recht voor een workshop/cursus of activiteit geen doorgang te laten vinden.
 • U kunt kiezen om de workshop/cursus in 1 of 2 termijnen te betalen, echter dit geldt alleen voor betalingen via automatische incasso.  Als u per pin betaald dient  het gehele bedrag betaald te worden.
 • Het niet verschijnen op de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, ontheft u niet van financiële verplichtingen.
 • Annulering kan zonder kosten tot drie weken voor de startdatum van de activiteit. Doet u dat later dan bent u het gehele cursusgeld schuldig. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk.
 • Voor de langdurende/seizoenscursussen of activiteiten geldt, dat u zich aanmeld voor het hele seizoen.
 • Een door u gemiste les wordt in principe niet terugbetaald. Er is geen restitutie van cursusgelden mogelijk als u tussentijds stopt, tenzij de organisatie anders beslist.
 • Bij langdurige ziekte kan een schriftelijk verzoek gedaan worden aan de cursusadministratie van het buurtcentrum om deelname tijdelijk stop te zetten. In sommige gevallen zal restitutie van cursusgeld mogelijk zijn.
 • Voor cursussen die door maatregelen onzerzijds zijn stopgezet of die niet in zijn geheel worden afgerond, wordt restitutie verleend, evenredig aan het aantal niet gegeven lessen.
 • Ingeval van klachten met betrekking tot de cursus kan men zich wenden tot de verantwoordelijke beroepskracht van het buurtcentrum.